Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Ekonomiye Geri Dönüşümü (Van ili Özalp İlçesi Örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Serap Tancan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALUK YERGİN