Erciş Depremi Özelinde Türkiye'de Afet Yönetimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Ramazan Fani

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferit İzci