Yazar M., Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratlarda Serum Sitokin ve Vitamin Düzeylerinin İncelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: Mete YAZAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yeter Değer