Whether metaphysic being and the relationship and interaction with the humanbeing reality of the phenomenons are possible / Metafizik Varlık ve Olguların İnsan Realitesi ile İlişki ve Etkileşiminin Olabilirliği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Mehmet Oral

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hayati Aydın