Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Van Dursun Odabaş Tıp Merkezi Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Murat COŞAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferit İzci