Sosyal Medyanın Gelişimi ve Toplumda Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Erbil Salahaddin Üniversitesi Örnği


Öğrenci: Barham Hasan Mustafa

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Suvat Parin