1876 KANUNİ ESASİDEN 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE TÜRKİYEDE OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ VE KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: SERVET YİĞİT

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferit İzci