Farklı Daucus Tu¨rlerinde Genetik Farklılıgˆın Belirlenmesinde I·PBS Retrotranspozon Markırlarının Etkinligˆinin Belirlenmesi


Öğrenci: Gökhan SADIK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehtap Yıldız