Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve BİMER’ İn Hesap Verebilir Yönetime Etkisiyle İlgili Bir Alan Araştırması: Van İl Sağlık Hizmetleri Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Atif ÇİÇEKLİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferit İzci