Kapitalist Sistemde İşçi ve Hareketleri ve Emek Denetimi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Mihrican ZORLU GÜNOK

Eş Danışman: Burak Uyar