Butillenmiş Hidroksi Toluenin Serum Total Oksidan / Antioksidan ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Gülşen ALTUNTAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yeter Değer