Van ve yöresi koyunlarında Babesiosis'in ELISA ile teshisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Öğrenci: KAMİLE BİÇEK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Serdar Değer