Nüzûl Sırasını Esas Alan Tefsirlerin Mukayesesi (Et-Tefsirü’l-Hadis, Fehmü’l-Kur’ân’i’l-Hakim ve Beyanü’l-Hak Örneği)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Musa Güler

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hayati Aydın