Türkiye'de İdari Yargı kararlarının Uygulanmama Durumu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Gaye Tuğ Levent

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferit İzci