Bazı Bitki Büyüme Regülatörlerinden Kinetin, İndolbütirik Asit Ve İndol-3-Asetik Asitin Sıçanların Karaciğer Adenozin Deaminaz Enziminin Spesifik Aktivitesi Üzerine Etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: Özkan Subaşı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik