Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Katılımcılığın Bir Yansıması Olarak Toplumsal Cinsiyet Duyalı Belediyecilik: Van Büyükşehir Belediyesi Örneği


Öğrenci: Ceyhan Timur

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Suvat Parin