Damızlık Bıldırcın Yemlerinde Farklı Karotenlerin Yumurta Sarısı ve Kuluçka Performansı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Turan ALAY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Filiz Karadaş