The Qur'ânic Approach Towards The Conception of Schism/ Kur'ân'ın Fırkacılık Olgusuna yaklaşımı


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Şükrü Aydın

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hayati Aydın