The understanding of administration in Qur’an / Kur’ ân’da İdarecilik Anlayışı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Öğrenci: Mehmet Sönmez

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hayati Aydın