İhsan Oktay Anar'ın Postmodernist Kurguları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Ahmet Homan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SEYİT BATTAL UĞURLU