Türkiye'de akademik eleştiri: Mehmet Kaplan ve Berna Moran'ın eleştiri anlayışlarına karşılaştırmalı bir yaklaşım


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Nurcan Ankay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SEYİT BATTAL UĞURLU