Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Van, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Van, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1976 - 1980 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Erzurum, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Lorraine Hansberry'nin A Raisin in The Sun Adlı Eserine Olgucu Bir Yaklaşım

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

 • 1998 Postgraduate

  A Study on 19th Century Critical Responses to Walt Whitman

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı