Education Information

Education Information

 • 1995 - 2000 Doctorate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1992 - 1994 Post Graduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1982 - 1988 Under Graduate

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı , Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar (Türk Tarihi İle İlgili, 1871-1950)

  Istanbul University, Türkiyat Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı - Yeni Türk Edebiyatı

 • 1994 Post Graduate

  Muhbir Gazetesi'nin Sistematik Tahlili

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English