Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 3. Uluslar arsı Sosyal ve Beşeri Bililer

  Oturum Başkanı

  Adana, Türkiye

 • 2019 Farklı Ülkelerin Eğitim Sistemleri

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2019 Farklı Ülkelerin Eğitim Sistemleri

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2019 İskandinavya!da Ogretmen yetiştirme ve Mesleki Gelişimi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2019 Nasıl Bir Öğretmen

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2019 Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2018 10. Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

  Davetli Konuşmacı

  Van, Türkiye

 • 2018 Lisansüstü Eğitim Forumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 Güney Kore Eğitim Sistemin'de Öğretmen Yetiştirme Model

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2018 Eğitimde Yeni Ufuklar ve Modern Yaklaşım Tarzları

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2018 Van Gençlik Çalıştayı

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 2018-BİDEB 2219/2214A Sosyal Bilimler Eğitimi Dışdanışmanlık Paneli isimli panele ait proje

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 TÜBİTAK 49.LİSEÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 2017-2-BİDEB 2214A VE 2219 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ 4 PANELİ

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Ortaöğretim ve Yükseköğretim Geçiş Sınavları Çalıştayı

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2017 Panel

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2016 Sosyal Bilimler Alanında 2237 Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi

  Katılımcı

  Bayburt, Türkiye

 • 2015 Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2015 Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi

  Davetli Konuşmacı

  Bayburt, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1