Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya A.D., Turkey

 • 2011 - 2014 Doctorate

  Ataturk University, Fen Fakültesi , Kimya Bölümü Biyokimya Bilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri Biyokimya A.D., Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  GLUKOKORTİKOİD ve OVEREKTOMİ ile İNDÜKLENEN OSTEOPOROZDA AVANAFİL ve ZAPRİNAST’IN KEMİK ve OKSİDATİF HASAR ÜZERİNE ETKİSİ

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri Biyokimya A.D.

 • 2014 Doctorate

  BAZI FLAVONOİD ve FENOLİK BİLEŞİKLERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ ve İNSAN ERİTROSİTLERİNDEN SAFLAŞTIRILAN KARBONİK ANHİDRAZ I ve II İZOENZİMLERİ ÜZERİNE İN VİTRO, RAT ERİROSİTLERİ KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya

 • 2007 Postgraduate

  KANIN DEPO EDİLMESİ SÜRESİNCE ERİTROSİTLERİN OKSİDASYONA DUYARLILIĞI: MELATONİN VE PROPOFOLÜN ETKİSİ

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri Biyokimya A.D.

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English