Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 5. ULUSLARARASI ISPEC MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2019 International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019)

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2016 The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2016 The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP - 3)

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2015 2nd International Conference on Natural Products Utilization: from Plant to Pharmacy Shelf (ICNPU 2015)

  Katılımcı

  Plovdiv, Bulgaristan

 • 2015 2nd International Conference on Natural Products Utilization: from Plant to Pharmacy Shelf (ICNPU 2015)

  Katılımcı

  Plovdiv, Bulgaristan

 • 2015 Ulusal Zooloji Kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2014 International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV)

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2013 25. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 24. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2011 25.Uluslararası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 125

h-indeksi (WOS): 7