Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.38, pp.267-288, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ AÇILARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.35, pp.203-222, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MOBİL UYGULAMALARIN TURİZMDE KULLANILMASI: MOBİL KENT REHBERİ ÖNERİSİ

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.132

BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANICI PERFORMANSINA ETKİSİ : ECZANE BİLGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.1163-1174 Sustainable Development