BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANICI PERFORMANSINA ETKİSİ : ECZANE BİLGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Eren A. , Kaya M. D.

II. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, cilt.1, ss.1163-1174

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1163-1174

Özet

Bu çalışmada Bilgi Sistemleri sayesinde iş alanlarında yüksek performans ve memnuniyet elde etmenin önemi vurgulanmaktadır. Günümüzün hızlı değişen ve rekabetçi iş ortamında etkin kararlar almada ve akılcı iş çözümleri yaratmada bilgi sistemleri önem kazanmaktadır. İşletmeye uygun bilgi sistemlerinin tercih edilmesi ile işletme performansının artırmasının yanı sıra çalışanların uygulamalara etkin katılımını sağlamakta, bu sayede çalışan tatmini de artmaktadır. Bu çalışmada ise yerel sektörde eczacıların kullandığı bilgi ve otomasyon sistemleri ele alınmıştır. Eczanelerde kullanılan bilgi sistemlerinin kullanıcı ve işletme üzerine etkileri araştırılmıştır. Bunun için anket yöntemi ile bilgiler toplanmıştır. Bu çalışma sonucunda eczanelerde kullanılan bilgi sistemlerinin eczaneler ve eczacılar üzerine etkileri ortaya koyulmuştur.

In this study ,it is emphasized that, the importance of achieving high performance and satisfaction in the business areas. In today's fast-changing and competitive business environment, information systems are getting important for effective decision making and creating intelligent business solutions. By preferring of appropriate information systems, improve the operating performance and to ensure the active participation of employees' applications, so that employee satisfactions are increasing. In this study, the local industry information and automation systems used by pharmacists are discussed. Effects on users of information systems used in pharmacy and business were investigated. Information was collected through questionnaire method for it. This work resulted in the information systems used in pharmacy has been revealed and the effects on pharmacists.