Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of selected hormones and biochemical parameters in Turkish Van cats with tail gland hyperplasia

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.76, sa.1, ss.24-28, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of acute phase protein levels and some cytokine levels in pneumonic calves

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.75, sa.3, ss.152-157, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of genetic structure in van cats using microsatellite

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.1, sa.1, ss.18, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Levosimendan accelerates recovery in patients with takotsubo cardiomyopathy.

Cardiology journal, cilt.23, ss.610-615, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Microbiological Analysis of Acute Mastitis in a Van Cat

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, sa.1, ss.159-162, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Kidney Transplantation on Smoking Habits of Kidney Donors.

Transplantation proceedings, cilt.47, ss.1302-5, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Measurement of M-mode echocardiographic parameters in healthy adult Van cats

JAPANESE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.62, ss.5-15, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum Homocysteine levels in calves with foot and mouth disease

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.12, sa.16, ss.1357-1361, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diagnosis and Treatment of Hypophosphatemia in Young Turkeys

PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, cilt.32, sa.1, ss.125-127, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Normal Values of Hematological and Some Biochemical Parameters in Serum and Urine of New Zealand White Rabbits

WORLD RABBIT SCIENCE, cilt.20, sa.4, ss.253-259, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Clinical coenurosis (Coenurus cerebralis) and associated pathological findings in a calf

Pakistan Veterinary Journal, cilt.31, sa.3, ss.263-266, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Investigation on the Effect of the Vegetal Origin Ankaferd Blood Stopper in Experimental Intra-Abdominal Surgery Over Rabbits

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, sa.10, ss.1491-1494, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Medical and surgical treatment of gastric impaction in juvenile ostriches

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.8, sa.6, ss.1141-1144, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Medical and Surgical of Gastric Impaction in Juvenile Ostriches

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.1141-1144, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Atropine sulphate test can be an aetiologic indicator of vagal bradycardia developed in a megaoesophagus case

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.51, sa.1, ss.181-184, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adenosine deaminase in the diagnosis of white muscle diseases in lambs

MEDYCYNA WETERYNARYJNA, cilt.62, sa.9, ss.1007-1010, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Haemobartonella felis in Van Cats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.83, sa.6, ss.657-658, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serum adenosine deaminase activity and biochemical parameters in chronic fascioliasis in sheep

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.83, ss.349-350, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Concentration of Zn, Cu, Mn and Mg in cattle with natural Psoroptes bovis scabiei

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.82, sa.9, ss.947-949, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Haemobartonella felis in Van Cats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.83, ss.657-658, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Prevalence of feline retrovirus infections in Van cats

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.49, sa.4, ss.375-377, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geviş Getiren Hayvanlarda Kurşun Zehirlenmesi ve Tedavisi

Türkiye Klinikleri, sa.1, ss.11-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geviş Getiren Hayvanlarda Arsenik Zehirlenmesi ve Tedavisi

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.16-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pretroidler ve Rodentisitlerle Zehirlenmeler ve Tedavileri

Türkiye Klinikleri, sa.1, ss.50-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geviş Getiren Hayvanlarda Kurşun Zehirlenmesi ve Tedavisi

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.11-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geviş Getiren Hayvanlarda Arsenik zehirlenmesi ve tedavisi

Türkiye Klinikleri, sa.1, ss.16-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serum homocysteine, vitamin B12 and folate levels in healthy Turkish Van Cats

Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, cilt.4, sa.1, ss.58-64, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

C ve K Vitamini Yetmezlikleri

Türkiye Klinikleri, cilt.2, sa.2, ss.56-63, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

C ve K Vitamini Yetmezlikleri

Türkiye klinikleri Veteriner Bilimleri, cilt.2, sa.2, ss.56-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

C ve K Vitamini Yetmezlikleri

Türkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med, cilt.2, sa.2, ss.56-63, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Some Hematological and Biochemical Parameter Levels in Healthy Van Cats at Different Age and Gender

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, sa.32, ss.214-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rapid etiological diagnosis of neonatal calf diarrhoea with immunochromatographic test kits

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.24, sa.3, ss.123-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rapid etiological diagnosis of neonatal calf diarrhoea with immunochromatographic test kits

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.24, sa.3, ss.123-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rapid etiological diagnosis of neonatal calf diarrhoea with immunochromatographic test kits

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.24, sa.3, ss.123-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğal Theileriozisli Sığırlarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Bazı Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.93-100, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.23, sa.3, ss.131-135, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Buzağıda Kışın Görülen Theileria ve Anaplazma Miks Enfeksiyonu

Dicle Üniv Vet Fak Derg, cilt.2, sa.4, ss.67-70, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri.

YYÜ Vet Fak Derg.,, cilt.23, sa.3, ss.131-135, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bir Buzağıda Kışın Görülen Theileria ve Anaplazma Miks Enfeksiyonu.

Dicle Üniv Vet Fak Derg.,, cilt.2, sa.4, ss.67-70, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Devekuşu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.19, sa.1, ss.35-39, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli ve Çevresinde 2000–2003 Yılları Arasında Görülen Hastalıkların İnsidansı ve Mevsimlere Göre Dağılımı Üzerine Araştırmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.18, sa.2, ss.59-64, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Doğan Buzağıların İshal Olgularında Rotavirus ve Coronavirus Araştırılması

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.18, sa.2, ss.59-64, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Kınalı Keklikte (Alectoris chukar) Askaridiosis ve Coccidiosis Olgusu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.17, ss.15-17, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dose Dependent Effectiveness of Topical Selamectin on Puppies with Ascaridiosis

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.17, ss.1-4, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Renal okzalozis in a calf

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.5, ss.1197-1200, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Neonatal buzağılardan izole edilen E. Coli nin Bazı özelikleri ve antibiyotiklere duyarlılıkları

Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt.10, ss.47-50, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOME HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETER LEVELS IN HEALTHY VAN CATS AT DIFFERENT AGE AND GENDER

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.124-125

Some Hematologıcal and Biochemıcal Parameter Levels in Healthy Van Cats at Dıfferent Age And Gender

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.124-125

SERUM HOMOCYSTEINE, VITAMIN B12 AND FOLATE LEVELS IN HEALTHY TURKISH VAN CATS

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.288-289

Sağlıklı Van Kedilerinde Serum Homosistein Vitamin B12 ve Folat Düzeyleri

1. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017, ss.288-289

Van Kedilerinde Eser Element (Mg, Si, Ca ve P) düzeyleri

Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2017, ss.39-40

Investigation of genetic structure in van cats using microsatellite markers

European Biotechnology Congress, Dubrovnik, Hırvatistan, 25 - 27 Mayıs 2017, cilt.256 identifier

Trace Element Levels (Mg, Si, Ca and P) in Turkish Van Cats

16th International Symposium on Trace Elements in Man and Animals (TEMA-16), ISTERH 2017 and NTES 2017 meeting,, Saint-Petersburg, Rusya, 26 - 29 Temmuz 2017, ss.31

Doğal Theileriozisli Sığırlarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Bazı Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler

XI. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2015, ss.110-111

Serum Homocysteine Levels in Calves with Foot–and-Mouth Disease

XXI International Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum ), Cartagena, İspanya, 23 - 25 Nisan 2014, ss.166

Concentrations of Serum Cobalt, Copper, Manganese, Magnesium and Phosphorus in Cows with Clinical Ketosis

XXI International Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum ), Cartagena, İspanya, 23 - 26 Nisan 2014, ss.165

Tropikal Theileriozisli Sığırlarda Anemi ve Serum Nitrik Oksit Düzeyleri Arasındaki İlişki

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.125

Bir Buzağıda Kışın Görülen Theileria ve Anaplazma Miks Enfeksiyonu

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.119

Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.118

Neonatal Buzağı İshallerinin İmmunokromotografik Test Kitleri İle Hızlı Etiyolojik Teşhisi

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.154

Prevalence of Four Enteropathogens with Immunochromatographic Rapid Test in the Feces of Diarrheic Calves in East and Southeast of Turkey

16th International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Berlin, Almanya, 5 - 08 Haziran 2013, sa.4256

Yeni Zelanda Beyaz Tavşanlarında Hematolojik, Serum ve İdrarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Normal Değerleri

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011, ss.342-343

Bir Buzağıda Klinik Coenurosis (Coenurus cerebralis) Olgusu ve Patolojik Bulguları

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011, ss.346-347

Hindi Yavrularında Doğal Hipofosfoteminin Tanı ve Tedavisi Üzerine Araştırmalar

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011, ss.344-345

Devekuşu Yavrularında Peklik Probleminin Medikal ve Cerrahi Tedavisi

VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Temmuz 2009, ss.174-175

Devekuşu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar

VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.176-177

Atropine sulfate test can be an aetiologic indicator of vagal bradycardia developed in a megaoesophagus case

15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, Aydın, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2007, ss.123

Adenosıne Deamınase ın Dıagnosıs of Whıte Muscle Dıseases ın Lambs

15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, Aydın, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2007, ss.1

Atlarda Akabane Virus Antikorlarının araştırılması

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2006, ss.232

Bir Kınalı Keklikte (Alectoris chukar) Coccidiosis ve Ascaridiosis Olgusu

14.ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 18 - 25 Eylül 2005, ss.88

Van Kedilerinde Haemobartonella Felis (üç vaka)

13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, ss.317

Van Yöresinde Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Rota virus ve Corona virusların Yaygınlığı

V. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2003, ss.16

Evcil Hayvanlarda Serum Adenozin Deaminaz Enzim Aktivitesinin Normal Değerleri Üzerine Araştırmalar

IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Konya, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2001, ss.248-252

Deve Kuşlarında Yabancı Cisim Olguları Üzerine Araştırmalar

IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Konya, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2001, ss.233-237

Besi Kuzularında Deneysel Salinomisin Toksikasyonu ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar

IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Konya, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2001, ss.195-203

Devekuşlarında Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Araştırmalar

I. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, Van, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2001, ss.127-131

Some Characterıstıc and Antıbıotıc Sensıtıvıty of E. colı Isolated From Neonatal Calves

IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2000, ss.9

Köpeklerde Akut ve Kronik Karaciğer Toksikasyonlarında Serum Nitrat ve Nitrit Düzeyleri Üzerine Araştırmalar

I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Türkiye, 6 - 07 Eylül 2000

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ nin Kampüs (Van) Florası.

XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi bildirisi., Samsun, Türkiye, 7 - 10 Eylül 1998, cilt.1, ss.30-38 Creative Commons License