Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Siyâsetnâme Geleneği ve Ebu Yusuf'un Harun Reşid'e Tavsiyeleri"

Bilge Adam , vol.4, no.12, pp.95-104, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gaznelilerde Bir Vefa Örneği Buğracık b. Cuk/Karabeckem

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.93-94

İslâm Dünyasında Bilim ve Bîrûnî

Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 March 2019, pp.215-237

TÜRKLERDE TEKE TEK SAVAŞ GELENEĞİ

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.853-863

Bîrûnî ve Tarih Bilimine Katkıları

38. ICANAS (Tarih ve Medeniyetler Tarihi Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.1163-1182

Books & Book Chapters

Bîrûnî ve İlmî Heyecanı

in: Keşf-i Kadîmden Vaz'-ı Cedîde İslam Bilim Tarihi Ve Felsefesi, İbrahim Özcoşar, Ali Karataş, Mustafa Öztürk, Sıracettin Aslan, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.197-213, 2019

Nerşahînin Tarih-u Buhârâsı

Ayışığı Yayınları, İstanbul, 2013

Hudûdü'l-Âlem Mine'l-Meşrik İle'l-Magrib

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2008

Bîrûnî

in: Türkler, Hasan Celal Güzel, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.1248-1291, 2002

Metrics

Publication

17

Project

2

Thesis Advisory

5