Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Halife Mu'tasım'ın Amorion/Ammûriye Seferi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, no.38, pp.399-427, 2017 (International Refereed University Journal)

Tarihte Kayıp Türkler Bağlamında Istarbet Savaşı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.34, pp.425-459, 2017 (International Refereed University Journal)

Karahanlılar ve Gazneliler Arasında Horasan Bölgesinin Kaderini Belirleyen Savaş (Kantarat-ü Çarhıyân)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.80-107, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sâmânî Emiri Nasr b. Ahmed ve Kardeşi İsmail Arasında Yapılan Tavâvîs Savaşı ve Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.22, pp.189-206, 2012 (National Refreed University Journal)

"Ebu İbrahim İsmail el-Muntasır'ın Sâmânî Devletini Diriltme Gayretleri Bağlamında Karahanlılar ve Gaznelilerle İlişkileri

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.531-553, 2012 (International Refereed University Journal)

İbn Haldun'a Göre Haberlere Yalan Karışma Sebepleri ve Bunları Ortaya Çıkarma Sebepleri

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.42, pp.163-188, 2010 (Other Refereed National Journals)

Siyâsetnâme Geleneği ve Ebu Yusuf'un Harun Reşid'e Tavsiyeleri"

Bilge Adam, vol.4, no.12, pp.95-104, 2006 (National Non-Refereed Journal)

"Study Of Middle Ages İn the Kitâb el-Buldân of Al-Ya'qûbî"

Hamdart Islamıcus, Quarterly Journal of Studies and Research İn Islam, no.28, pp.21-27, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gaznelilerde Bir Vefa Örneği Buğracık b. Cuk/Karabeckem

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.93-94

İslâm Dünyasında Bilim ve Bîrûnî

Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 March 2019, pp.215-237

TÜRKLERDE TEKE TEK SAVAŞ GELENEĞİ

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.853-863

Bîrûnî ve Tarih Bilimine Katkıları

38. ICANAS (Tarih ve Medeniyetler Tarihi Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.1163-1182

Books & Book Chapters

Bîrûnî ve İlmî Heyecanı

in: Keşf-i Kadîmden Vaz'-ı Cedîde İslam Bilim Tarihi Ve Felsefesi, İbrahim Özcoşar, Ali Karataş, Mustafa Öztürk, Sıracettin Aslan, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.197-213, 2019

Nerşahînin Tarih-u Buhârâsı

Ayışığı Yayınları, İstanbul, 2013

Hudûdü'l-Âlem Mine'l-Meşrik İle'l-Magrib

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2008

Bîrûnî

in: Türkler, Hasan Celal Güzel, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.1248-1291, 2002