Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Halife Mu'tasım'ın Amorion/Ammûriye Seferi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sa.38, ss.399-427, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihte Kayıp Türkler Bağlamında Istarbet Savaşı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.34, ss.425-459, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karahanlılar ve Gazneliler Arasında Horasan Bölgesinin Kaderini Belirleyen Savaş (Kantarat-ü Çarhıyân)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.80-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sâmânî Emiri Nasr b. Ahmed ve Kardeşi İsmail Arasında Yapılan Tavâvîs Savaşı ve Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.22, ss.189-206, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Ebu İbrahim İsmail el-Muntasır'ın Sâmânî Devletini Diriltme Gayretleri Bağlamında Karahanlılar ve Gaznelilerle İlişkileri

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.531-553, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbn Haldun'a Göre Haberlere Yalan Karışma Sebepleri ve Bunları Ortaya Çıkarma Sebepleri

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sa.42, ss.163-188, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyâsetnâme Geleneği ve Ebu Yusuf'un Harun Reşid'e Tavsiyeleri"

Bilge Adam, cilt.4, sa.12, ss.95-104, 2006 (Hakemsiz Dergi)

"Study Of Middle Ages İn the Kitâb el-Buldân of Al-Ya'qûbî"

Hamdart Islamıcus, Quarterly Journal of Studies and Research İn Islam, sa.28, ss.21-27, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gaznelilerde Bir Vefa Örneği Buğracık b. Cuk/Karabeckem

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.93-94

İslâm Dünyasında Bilim ve Bîrûnî

Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019, ss.215-237

TÜRKLERDE TEKE TEK SAVAŞ GELENEĞİ

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ KONGRESİ, Balıkesir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018, ss.853-863

Bîrûnî ve Tarih Bilimine Katkıları

38. ICANAS (Tarih ve Medeniyetler Tarihi Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, ss.1163-1182

Kitap & Kitap Bölümleri

Bîrûnî ve İlmî Heyecanı

Keşf-i Kadîmden Vaz'-ı Cedîde İslam Bilim Tarihi Ve Felsefesi, İbrahim Özcoşar, Ali Karataş, Mustafa Öztürk, Sıracettin Aslan, Editör, Divan Kitap, İstanbul, ss.197-213, 2019

Nerşahînin Tarih-u Buhârâsı

Ayışığı Yayınları, İstanbul, 2013

Hudûdü'l-Âlem Mine'l-Meşrik İle'l-Magrib

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2008

Bîrûnî

Türkler, Hasan Celal Güzel, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.1248-1291, 2002