Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osman Turan'ın Hayatı (1914-17 Ocak 1978) ve Tarihçiliği

TYB AKADEMİ Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.3-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı'nın Manevî Mimarları

Seyir Dergisi, ss.6-12, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Yaz Yağmuru: Arslan Yabgu Oğuzlarının Diyarbekir'i İstilâsı (432-435/1041-1044)

T.C. Diyarbakır Valiliği I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanl'ya Diyarbakır Sempozyumu (20-22 Mayıs 2004) Bildirileri, Diyarbakır, Türkiye, ss.153

Selçukluların İstanbul'u Gördükleri İlk Mekân: Üsküdar

I. Üsküdar Sempozyumu (23-25 Mayıs 2003) Bildirileri, İstanbul, Türkiye, ss.29

Üsküdar'da Bir Selçuklu Bakıyyesi: Gözcü Baba Karaca Ahmed Sultan

II. Üsküdar Sempozyumu (12-14 Mart 2004) Bildirileri, İstanbul, Türkiye, ss.566

Mervanoğulları-Bizans Mücadelelerinde Urfa

Uluslararası GAP Bölgesinde Alevi-Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlıurfa Kültür Mozağinde Kısas Sempozyumu (Şanlıurfa, 25-27 Mayıs 2006), Şanlıurfa, Türkiye, ss.48

Orta Asya'dan Balkanlar'a Türklerde Pişi ve Helva Pişirme Geleneği

2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni (17-19 Ekim 2007), Ankara, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2007, ss.155-163

Yeşilsırt Köyü'nde Doğum ve Ölüm Gelenekleri (Sünnî İslâm'da Orta Asya Kültür İzleri)

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (Gaziantep, 27 Haziran-1 Temmuz 2006), Gaziantep, Türkiye, 27 Haziran - 07 Ocak 2006, ss.82-91

Selçuklular Çağında Sivas'ın Stratejik ve Ekonomik Önemi

Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu (Sivas, 29 Eylül-1 Ekim 2005) Bildirileri, Sivas Valiliği Yayınları, Sivas, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2005, cilt.1, ss.141-155

Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu ve Balkanlar'da Yansımaları

I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu (Kırşehir, 12-13 Ekim 2004), Kırşehir, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2004, cilt.I, ss.899-908

Selçuklular Zamanında Kayseri'nin Askerî ve Ticarî Önemi

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (10-11 Nisan 2003), Kayseri, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2003, ss.511-520

Mervanoğulları-Ermeni İlişkileri

Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2002, cilt.1, ss.3-9

Moğol İstilâsı ve Heterodoks İslâm (XIII. Yüzyıl Anadolusu'nda)

I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi (11-13 Ekim 2001) Bildirileri, Konya, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2001, ss.355-360

Kitap & Kitap Bölümleri

Şube Hanedanlar (Meliklikler), Atabeylikler

Büyük Selçuklu Tarihi, Gülay ÖĞÜN BEZER, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.122-171, 2011

Ansiklopedide Bölümler