Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Bir Çocukta Wohlfahrtia magnifica'nın Neden Olduğu Aural Miyaz Vakası

Advances In Mathematics, cilt.74, ss.347-350, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of aural myiasis caused by Wohlfahrtia magnifica in a child in Turkey

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.74, ss.347-350, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Subklinik hipotiroidi hastalarında prestinin işitme fonksiyonları üzerine etkisi

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.1

Göz muayenesi ile tanı alan iki mukosel olgusu

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.1

Parotis bezinde kitle: Tularemi

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016, ss.509

Arı sokması geç dönem reaksiyonu: Ani işitme kaybı

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016, ss.426

PCOS'lu Hastalarda Hiperandrojenizm ile İşitme Eşikleri Arasındaki İlişki

12. Uluslararası Kulak Bırun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.351

Boyunda aksesuar tragal kartilaj:Nadir olgu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.255

Gradenigo Sendromu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.323