Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konjenital Diafragma Hernisinde Total Karaciğer Evantrasyonu Olgu Sunumu

61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 November 2017, pp.283

NADIR BIR OLGU; DYKE DAVIDOFF MASON SENDROMU

23. Ulusal Neonataloji Kongresi, Adana, Turkey, 19 - 22 April 2015, pp.1-3