Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konjenital Diafragma Hernisinde Total Karaciğer Evantrasyonu Olgu Sunumu

61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2017, ss.283

NADIR BIR OLGU; DYKE DAVIDOFF MASON SENDROMU

23. Ulusal Neonataloji Kongresi, Adana, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2015, ss.1-3