Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2017 The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE)

  Oturum Başkanı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2015 Kanberoğlu G.S., Ağırtaş M.S., Çoldur F., Çubuk O., Işıldak İ “Gümüş-Seçici Sensör ve Durgun Ortamdaki Potansiyometrik Performans Özellikleri ”, 27. Ulusal Kimya Kongresi, A-AN110, P-270, Çanakale, 2015

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2015 Karakaş K., Öndeş M.Y., Ağırtaş M.S., “A computational study of metallophthalocyanines wıth 5- methyl-[1,2,4]trıazolo[1,5-a]pyrımıdın-7-oxy substıtuents ”, II. Ulusal hesaplamalı Kimya Kongresi, 45,P-33, Kars, 2015.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Ağırtaş M.S., Gümüş S “A computational study of metallophthalocyanines wıth 2- ısopropyl-5-methylphenoxy substıtuents”, II. Ulusal hesaplamalı Kimya Kongresi, 51,P-39, Kars, 2015

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Ağırtaş M.S., Karakaş K “A computational study and synthesis of 4,4'-((methylenebis(2-(2H-benzo[d][1,2,3]trıazol-2-yl)-4-(2,4,4-trımethylpentan-2-yl)-6,1- phenylene))bis(oxy))diphthalonıtrile”, II. Ulusal hesaplamalı Kimya Kongresi, 52,P-40 Kars, 2015.

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2015 Cabir Beyza., Ağırtaş M.S “9-Fenil-9- Floren-9-il Oksi Grup İhtiva Eden Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 262,P-181 Mersin, 2015

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Cabir Beyza., Ağırtaş M.S “Yeni(1-((2-(Bis(2-Hidroksipropil) Amino) Etil) (2-hidroksipropil) Amino) propan-2-il) Oksi) Sübstitüentli Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 261,P-180 Mersin, 2015

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2014 Karakaş,K., Ağırtaş, M.S.,Karakurt,T” 4-(Benzo[d] [1,3] dioksol -5-ilmetoksi) ftalonitril bileşiğinin deneysel ve teorik değerlerinin karşılaştırılması ve elektronik yapısının incelenmesi” I.Hesaplamalı Kimya Çalıştayı, P19, Van,2014

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2014 Cabir,B.,Ağırtaş, M.S.,Özdemir,S.,Dündar,A, “Synthesis, Characterization, and Antioxidant Activity of Novel Metallophthalocyanines” Eighth International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines – ICPP-8 2014, June 22th – 27th – İstanbul (Turkey),463.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Cabir,B.,Ağırtaş, M.S.,Özdemir,S.,Okumus,V, “Synthesis, and Antioxidant Activity of Phthalocyanines Containing 4-tert-butyl-2-hydroxyphenoxy and Chloro-Substituents” Eighth International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines – ICPP-8 2014, June 22th – 27th – İstanbul (Turkey),464

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Ağırtaş, M.S.,Çelebi,M, “Synthesis Characterization and Aggregation behavior of Metallo phthalocyanines Substituted with (2-((2-hydroxyethyl)(p-tolyl)amino)ethoxy)) groups” Acta of the International Symposia on Metal Complexes – ISMEC Acta, Volume 3 ISMEC 2013, June 16th – 20th 2013 – Burgos (Spain),P-41,164

  Katılımcı

  Burgos, İspanya

 • 2013 Çelebi,M., Ağırtaş, M.S “(2-((2-etoksi)(p-tolil)amino)etoksi) Ftalonitril İçeren Tetra Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P232, Tokat, 2013

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2013 Ağırtaş, M.S., Güven ,M.E, “Tetrakis (4-(1(4-fenoksifenil)-1-feniletil)fenol Substituentli Ftalosiyaninler”, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P59, Tokat, 2013

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Ağırtaş, M.S.,Dede, E, “Tetrakis (2-izopropil-6-metilprimidin-4-iloksi) Metalli Ftalosiyaninler”, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P60, Tokat, 2013.

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2012 Çelebi,M., Ağırtaş, M.S “Tetrakis fenoksi azo benzoik asit sübstitüentli metalli ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu”, 26. Ulusal Kimya Kongresi,(IP-TR-065;IP-EN-065) P178-179, Muğla, 2012

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2012 Çelebi,M., Ağırtaş, M.S “Oktakis fenoksi azo benzoik asit sübstitüentli suda çözünür metalli ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu”, 26. Ulusal Kimya Kongresi,(IP-TR-066;IP-EN-066) P180-181, Muğla, 2012

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Ağırtaş, M.S., ve Gümüş,İ. “4-(2-Fenoksi-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)ftalonitril substitüentli ftalosiyaninlerin sentezi”, 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P165, Çanakkale, 2011

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Çelebi, M., Gülcan, M., Ağırtaş, M.S., Sönmez, M “2,6-Diformil-4-metil fenol ile naftilamin’den türeyen schiff bazlarının ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu”, 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P183, Çanakkale, 2011

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Ağırtaş, M.S “Oktakis fenoksiasetamid sübstitüentli metaloftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu”, 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P178, Çanakkale, 2011

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2009 Ağırtaş, M.S “Tetra 5-metil-2(2-fenilpropan-2-il)siklohekziloksi sübstitüentli ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu”, 2. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P148, Elazığ, 2009

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2007 Ağırtaş, M.S., ve Ü. Yıldıko “Benzo[d]tiyazol-2-iltiyo substituentli yeni ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu”, 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, P106, Adana, 2007.

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2006 Ağırtaş, M.S. ve A.Yılan “2Metilquinolin-8-iloksi substituentli ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, ANP-03, Kayseri, 2006

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Ağırtaş, M.S “Benzo[d][1,3]dioksol-5-ilmetoksi substituentli yeni ftalosiyaninlerin sentezi, özellikleri ve karakterizasyonu”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, ANP-02, Kayseri, 2006.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Ağırtaş, M.S., Ü. Yıldıko ve A.Yılan “1H-Benzimidazol-2-ilsulfanil ve 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-iltiyoetoksi substituentli ftalosiyaninlerin sentezi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, ANP-01, Kayseri, 2006

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2004 Ağırtaş, M.S ve E. Çelenk “Tetra 8-quinolinoxy substitüentli metal ftalosiyaninlerin sentezi ve bazı özelliklerinin araştırılması”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, AN 378, Kars, 2004.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Ağırtaş, M.S “Yeni bis(2-dimetilaminoetilsulfanil)ve bis (dietoksikarbonilmetil) substitüe ftalosiyaninlerin sentezi ve bazı özelliklerinin incelenmesi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, AN 354, Kars, 2004

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2000 Kılıçel,F., Türkdoğan, M.K.., Dağ, B. ve Ağırtaş, M.S. “Bazı gastrointensinal kanser bölgelerindeki topraklarda toksik ağır metal düzeyleri”, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, AK-P16, 336, Diyarbakır, 2000.

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 1998 Ağırtaş, M.S., Ö. Bekaroğlu ve R.M. Ion, “Spectral study of self –assemlied(ionic porphyrins-croswise disubstituted phthalocyanines) systems,” 2 nd İnternational symposium on PHTHALOCYANINES seventy years of scientific progress, Pollock Halls University of Edinburg, Scotland, P13, 1998.

  Katılımcı

  Edinburgh, İskoçya

 • 1998 Ağırtaş, M.S., Ö. Bekaroğlu ve R.M. Ion, “Supramolecular assemlies porphyrins-phthalocyanines for the photodynamic therapy of cancer,” 2 nd İnternational symposium on PHTHALOCYANINES seventy years of scientific progress, Pollock Halls University of Edinburg, Scotland, P14, 1998.

  Katılımcı

  Edinburgh, İskoçya

 • 1997 Kılıçel,F., M.Y. Nutku ve Ağırtaş, M.S. “Van şehir merkezindeki yol tozlarında bazı toksik ağır metal(Pb,Cd,Cu,Ni,Mn,Zn,Bi,Co) kirliliğinin araştırılması”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, 476,Van, 1997

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 1997 Ağırtaş M.S., F. Kılıçel ve M.Y. Nutku “Determination of Cu and Ni pollution in Van lake environment with atomic absorption spectrometry”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, 684, Van, 1997

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 475

h-indeksi (WOS): 14