Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü

  FLOROZİSTE SERUM PARAOKSONAZ ENZİM AKTİVİTESİ (yüksek lisans savunma) (jüri üyeliği)

 • Mayıs 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü

  STZ ile diyabet oluşturulmuş ratlarda kekik ve karabaş kekiğinin kan glukoz düzeyine, kilo değişikliğine ve öğrenmeye etkisi (melek dikiidal) (yüksek lisans savunma) (yedek jüri)

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü

  Florozisli koyunlarda doku iz element miktarlarının belirlenmesi (Sedat Çetin)(yüksek lisans savunma jürisi (yedek üye)

 • Mayıs 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü

  Verminöz pnömonili koyunlarda indüklenebilir nitrik oksit sentetaz (İNOS) protein düzeyinin moleküler yöntemle belirlenmes (mustafa borak) (yüksek lisans savunma) (yedek jüri)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2007 - Devam Ediyor Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ocak 2019 Van Sağlık Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2019 Turkısh journal of veterinary reserach

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi