General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Metrics

Publication

1

Biography

Deneyim Pratisyen Hekimlik, SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 30.10.2017- 01.07.2020

İskele Binası Acil Servis, İskele Binası Acil Servis sorumlu tabibi


Başhekim Yardımcısı, SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 02.05.2016-30.10.2017

Çocuk Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalite, Faturalandırma, Hastane Bilgi İşlem Sistemleri, Yeni Doğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Acil Servis, Kadın Doğum Acil Servis, Kadın Doğum  Ameliyathane, Pediatri ve Pediatri Yan Dal Servisler, Kadın Doğum Servisler, Sterilizasyon, Radyasyon Onkolojisi, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi


Başhekim Yardımcısı, Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi; 01.09.2015-02.05.2016

Çocuk Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları ve Doğum idari görev.

Kalite, Hastane Bilgi İşlem Sistemleri, Kalite, Faturalandırma, Yoğun Bakım, Ameliyathane, Doğumhane, Çocuk Yoğun Bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım, Acil Servis, Poliklinikler, Sterilizasyon, Eczane, Radyoloji, Yataklı Servisler, Döner Sermaye


Aile Hekimliği, Van Tuşba 22 Nolu Aile Hekimliği - Tuşba 5 Nolu Sağlık Aile Sağlık Merkezi Sorumlu Tabibi; 30.10.2014-31.08.2015

Aile Hekimliği


Pratisyen Hekimlik, Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi; 01.11.2013-30.10.2014

Çocuk Acil Servisi

Döner Sermaye İnceleme Komisyonu

Döner Sermaye Dağıtım Komisyonu


Pratisyen Hekimlik, Çaldıran Devlet Hastanesi; 15.07.2013-01.11.2013

Acil Servis


Eğitim Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi - 2005


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi; Erzurum - 2013  

Araştırma Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ortopedi ve Travmatoloji ABD; 05.02.2021


Beceriler Sağlık yöneticiliği, Kalite, Faturalandırma, Döner Sermaye, Hastane Bilgi İşlem Sistemleri, Kriz Yönetimi