Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Oranlar Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.1, pp.126-139, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.435-448, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama Süreci ve Yöneticilerin Algısı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.18

Books & Book Chapters

Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama Süreci ve Yöneticilerin Algısı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

in: 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC ECONOMICS ADMINISTRATIVE SCIENCES, Ass. Prof. Dr. Omer Okan FETTAHLIOGLU Cansu BIRIN, Editor, Institution Of Economic Development And Social Researches Publications, Antalya, pp.529-543, 2016