Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Oranlar Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Aygün M., Alpaslan A., Aslan Y., Çalık A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.1, pp.126-139, 2016 (Peer-Reviewed Journal)