Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2012 - 2017 Associate Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2007 - 2012 Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2006 - 2007 Research Assistant PhD

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 1998 - 2006 Research Assistant

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

 • 2017 - Continues Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

 • 2017 - Continues Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

 • 2016 - Continues Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Girişimci Ve Yenilikçi Üniversite

 • 2015 - Continues Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Rektörlük, Akts Ve Ders Kodları

 • 2015 - Continues Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinin Güncellenmesi

 • 2015 - Continues Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University

 • 2015 - 2019 Academic Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ve Otel İşletmeciliği

 • 2015 - 2019 Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Fiziki Mekan Tahsis Komisyonu

 • 2015 - 2019 Academic Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yo, Turizm İşletmeciliği

 • 2015 - 2019 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği

 • 2014 - 2019 Member of the Senate

  Van Yüzüncü Yil University, Turizm Ve Otel İşletmeciliği

 • 2014 - 2019 Director Of Junior College

  Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi

 • 2014 - 2019 Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Turizm Ve Otel İşletmeciliği

 • 2014 - 2019 Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, Rehberlik, Rehberlik

 • 2012 - 2019 Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Su Sporları, Su Sporları Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merk

 • 2012 - 2019 YÖKAK Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Komisyonu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Su Sporları Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2011 - 2019 BAP Scientific Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Bap Kordinatörlüğü

 • 2015 - 2016 Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimlerde Öncelikli Alan (Performans Değerlendirme Yönergesi)

 • 2015 - 2016 Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Bap Harcama Kalemlerinde Değişiklik

 • 2010 - 2013 Vice Dean

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi

Non Academic Experience

 • 2016 - Continues

  Business Establishment Private, Vezir Consulting

 • 1998 - 2006 Arş. Gör.

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • 1994 - 1998 Öğretmen

  Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

 • Doctorate Turizm-Kalkınma ve Çevre

 • Postgraduate Alternatif Turizm

 • Undergraduate Türkiye Bölgesel Coğrafya-2

 • Postgraduate Turizm Etiği

 • Postgraduate Kültür Turizmi

 • Postgraduate Ekoturizm

 • Undergraduate Türkiye Bölgesel Coğrafya-1

 • Undergraduate Avrupa Coğrafyası

 • Undergraduate Çevre Sorunları

 • Postgraduate Turizm’de Planlama

 • Undergraduate Turizm Coğrafyası

 • Doctorate Kırsal Kalkınma

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirme

 • Postgraduate Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekânsal Analizler