Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Yerel Yönetimler ve Afetler

Afet Hukuku Dünü Bugünü ve Geleceği, Mimarlar Odası Afet Komitesi, Editör, Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ss.1-60, 2009