Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2017 ,"'Bir Direniş Biçimi Olarak 'Delilik' ve 'Meczupluk'un Sinemadaki Temsili

  Attendee

  Praha, Czech Republic

 • 2015 "Kent İçinde Dışlanmış Bir Garip 'Mahzun' Hikayesi"

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2012 “The New Vampires of Europe: An Analysis of “Let The Right One In” (Tomas Alfredson, 2008)”"

  Attendee

  Paris, France

 • 2011 "Ataerkil Sistemi Yeniden Üreten Medya Analizlerine Eleştirel Bir Bakış"

  Attendee

  Malatya, Turkey