General Information

Institutional Information: Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
Research Areas: Seafood, Fisheries, Ecology, Limnology, Fresh-Water Biology, Natural Sciences

Names in Publications: Ataman Altug Atici, AA Atici

Biography

Tarsus’ta doğan Ataman Altuğ ATICI, lisans öğrenimini 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği (Anadal) ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (Çift Anadal)'nde tamamlayarak mezun olmuştur. 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği ABD’nda Yüksek Lisans çalışmasını bitirmiştir. 2017 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği ABD’nda Doktorasını tamamlamıştır. 2022 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Tezsiz Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamıştır. 2012 yılından bu  yana Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi’nde görev yapmaya devam etmektedir.

Van Gölü Havzası su kaynaklarında su kalitesi ve su kirliliği, sulak alanlar, İnci Kefali ve diğer balık türleri üzerine birçok projesi ve çalışması bulunmaktadır. Tamamlamış olduğu doktora çalışması ile özellikle kum ocaklarının ve akarsulardan kaçak kum alım faaliyetlerinin endemik tür olan İnci Kefali üzerine etkilerini araştırmış ve resmi kurumların dikkatini çekmesini sağlamıştır. Yükseköğretim kurumları dışında TÜBİTAK ve bakanlık tarafından desteklenen projelerde görev almıştır.

2019 yılından bu yana su kaynaklarında plastik çöpler, mikroplastikler, etkileri ve kontrol yöntemleri üzerinde çalışmaktadır. Van Gölü Havzası su kaynaklarında yapmış olduğu su kalitesi, mikroplastik kirliliği ve sucul canlılara kontaminasyonu çalışmaları ile katıldığı TV/Radyo programlarında bu konular hakkında farkındalığın oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Mahalli Sulak Alan toplantılarına üye olarak katılarak, sulak alanların tescillenmesi ve korunması çalışmalarında yer almaktadır. Van Gölü'nde ve havzadaki su kaynaklarında kirlilik üzerine tamamlanmış tez danışmanlıkları bulunmaktadır. İdarecilik görevi yürüttüğü İnci Kefali Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde İnci Kefali ile ilgili her türlü konuları ele almakta, yaşadığı güncel sorunları araştırmakta ve çözümler önermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Contact

Email
atamanaltug@yyu.edu.tr
Web Page
https://www.yyu.edu.tr/Birimler/13/gorevler/dekanlik
Office Phone
+90 432 444 5065 Extension: 21660
Fax Phone
+90 432 225 1247
Address
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, B Blok, 65080, Tuşba/VAN