Assoc. Prof.Aysu Uğurlar


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölge Planlama Anabilim Dalı


Research Areas: Architecture, City and Regional Planning, Urban Planning and Development, Engineering and Technology

Email: augurlar@yyu.edu.tr
Office Phone: +90 432 444 5065 Extension: 21166
Office Phone: +90 444 5 065 Extension: 77
Web: https://avesis.yyu.edu.tr/augurlar

Metrics

Publication

39

Project

6

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Gazi University, Ankara Meslek Yüksekokulu, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Gazi University, Ankara Meslek Yüksekokulu, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Türkiye'de Kiralık Konut: Ankara Örneğinde Talep ve Kullanım Özellikleri Rental Hosusing in Turkey: Demand and Tenancy Attributes of Ankara Case

Gazi University, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2006

2006

Postgraduate

Turizmin Yerel Ekonomiye Etkileri ve Sürdürülebilirliği: Van Örneği

Gazi University, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Arc-GIS Desktop

Education Management and Planning

ESRI

2014

2014

Spatial Network Analyses Workshop

Education Management and Planning

TÜBİTAK-Gazi University-Istanbul Şehir University-Cardiff University

2014

2014

Introduction Disaster Risk Management -Ecourse

Education Management and Planning

World Bank Institut

2012

2012

Climate Change in Mountain Regions:meta-disciplinary impacts, causes, consequences and mitigation and adaptation strategies

Education Management and Planning

Clichamor Summer School-Universitat Salzburg

2005

2005

Missing Natural and Cultural Values: Atatürk Model Farm, Ankara

Education Management and Planning

Gazi University -City and Regional Planning

2003

2003

Geological Applications of Radar Remote Sensing and Interferometry-Theoretical and Practical Course

Education Management and Planning

Yüzüncü Yıl University-Geological Engineering

2000

2000

Meslek İçi Eğitim Kursu

Education Management and Planning

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Research Areas

Architecture

City and Regional Planning

Urban Planning and Development

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2014 - Continues

2014 - Continues

Assistant Professor

--Seçiniz--, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2018 - 2020

2018 - 2020

Assistant Professor

--Seçiniz--

2004 - 2013

2004 - 2013

Research Assistant

Gazi University, Yapı, Şehir Ve Bölge Planlama

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Rectorate Commissioner

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Öğretim Komisyonu , Şehir Ve Bölge Planlama

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2016 - 2019

2016 - 2019

Academic Performance D. Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2016 - 2019

2016 - 2019

Academic Performance D. Board Member

Van Yüzüncü Yil University, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Advising Theses

2018

2018

Postgraduate

Van kent merkezi kullanıcılarının güvenlik algısı

Uğurlar A. (Consultant)

E.ARPA(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2022

2022

Motivations of tenancy and the diversity of tenants: the case of Ankara, Turkey

Uğurlar A., Özelçi Eceral T.

JOURNAL OF ASIAN ARCHITECTURE AND BUILDING ENGINEERING, vol.21, no.4, pp.1606-1623, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Kentsel Ulaşımda Özel Araç Odaklı Düzenlemelere Eleştirel Bir Bakış

Uğurlar A.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.19, pp.1976-2014, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Van Kentsel Gelişimi ve Güncel Konut Piyasası İlişkisinin Değerlendirilmesi

Uğurlar A.

İDEALKENT, vol.1, no.27, pp.447-488, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

"SUÇ VE MEKAN BAĞLAMINDA GÜVEN ALGISI: VAN ÖRNEĞİ.

Arpa E., Uğurlar A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.293-323, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Turizmde Sürdürülebilirlik: Bir Ölçülebilirlik Aracı Olarak Göstergelerin Önemi

Uğurlar A.

İDEALKENT, vol.8, no.21, pp.118-140, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Özel kiralık konut sektörü ve politikaları: dünyadan farklı yaklaşım ve düzenleme örneği

Uğurlar A., Özelçi Eceral T.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimi Dergisi, vol.18, no.1, pp.53-71, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

User Satisfaction in Urban Parks: Ankara Kugulu Park Case

GÜRER N., Uğurlar A.

MEGARON, vol.12, no.3, pp.443-459, 2017 (ESCI) Sustainable Development identifier

2017

2017

Factors Affecting Household Housing Mobility: The Case of Ankara

ÖZELÇİ ECERAL T., Uğurlar A.

PLANLAMA-PLANNING, vol.27, no.3, pp.347-361, 2017 (ESCI) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Van Deprem Sonrası Konut Piyasası

Uğurlar A.

4.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 31 October 2019, pp.55

2018

2018

Tasarımın Güven Algısı Üzerindeki Etkileri: Van Örneği

Uğurlar A., Arpa E.

3rd International Conference on Urban Studies, Strazburg, France, 26 - 28 October 2018, pp.451-471

2018

2018

TURİZM POLİTİKALARININ GELİŞİMİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GÖSTERGELERİ

Uğurlar A., Çelikbilek A.

II. Uluslararası Batı Avrasya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.78-91 Sustainable Development

2017

2017

Gelismekte Olan Kentlerde Turizm: Dışsal ve İçsel Engeller

Uğurlar A., Mert Y.

Uluslararası Batı Avrasya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.51

2017

2017

Az Gelismis Bölgelerin Gelisiminde Turizm Bir Fırsat Olabilir mi?

Uğurlar A., Özkazanç S.

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.990

2017

2017

How ready we are for disasters? An assessment in terms of Van earthquake

Uğurlar A., Özkazanç S.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 21 - 23 May 2017, pp.45

2015

2015

Examination of Positive Environmental Externalities in the Context of Large Residential Projects in Turkey

Yavuz K. B. , Uğurlar A.

1.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi,, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015, pp.322-340

2014

2014

Konut Hakkının Kiralık Konut Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Uğurlar A., Özelçi Eceral T.

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 5. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.301-320

2014

2014

Pro-Poor Tourism: An Opportunity for the Sustainable Development of Undeveloped Regions in Turkey

Gürer N., Uğurlar A.

International Conference on Turkey and Turkish Studies 21-24 July 2014, Athens, Greece, Atina, Greece, 21 - 24 July 2014, pp.23 Sustainable Development

2014

2014

Rental Housing Policies in Turkey

Uğurlar A.

International Conference on Turkey and Turkish Studies 21-24 July 2014, Athens, Greece, Atina, Greece, 21 - 24 July 2014, pp.35

2014

2014

Supply Characteristics of Urban Housing Market: The Case of Ankara Metropolitan Area

Özelçi Eceral T., Uğurlar A., Gürel Üçer A.

3. International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Aksaray, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.223-244 Sustainable Development

2008

2008

Spacial Characteristics of Socail Exlusion of The Immigrant Youths in case of Netherlans/Deventer

Güzey Ö., Gültekin N., Ogan K., Erman A., Ela A., Uğurlar A.

48th Congress of The Eurpoean Regional Sicence Association Liverpool, UK, Liverpool, United Kingdom, 27 - 31 August 2008, pp.15

2004

2004

Kentsel Dönüşüm Başarı mı, Hata mı?

Uğurlar A., Eke F.

Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyum, Ankara, Turkey, 6 - 08 October 2004, pp.381-389 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2019

2019

Türkiye’de Ulaşım Planlaması Mevzuatı

Metin Ş., Uğurlar A.

in: Türkiye’de Ulaşım Planlaması Deneyimi ”Ankara Örnegi, Hayri Ulvi, Editor, Atlas Yayıncılık, Konya, pp.68-92, 2019 Sustainable Development

2016

2016

GECEKONDU OLGUSUNUN SOSYO MEKANSAL TEMSİLİ

Uğurlar A.

in: 80 Sonrası Mekan ve Planlama, Yayın Kurulu, Editor, Gazi Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.369-383, 2016

2016

2016

Housing as a Mechanism For Rent: Housing Market Change and Urban Space Production

Uğurlar A.

in: Recent Researches In Interdisciplinary Sciences, Efe R., Cürebal İ., Nyussupova G., Atasoy E., Editor, St. Kliment Ohridski University Howard University Press , Sofıa, Sofıa, pp.588-602, 2016

2010

2010

Stratejik Planlama Yaklaşımı ve Türkiye’de Stratejik Mekansal Planlamanın Yasal Boyutunun Değerlendirilmesi

Uğurlar A.

in: Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama(Prof.Dr. Feral Eke’ye), T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Editor, Yenigün Çağıltı Yayıncılık, Ankara, pp.63-78, 2010

2007

2007

Sürdürülebilir Turizm ve Yoksulluk

Uğurlar A.

in: Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, Aydan Sat, Editor, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, pp.455-468, 2007

2007

2007

Yaşam Kalitesi ve Kentsel Kalite Göstergeleri Üzerine Bir Yazın Derlemesi

Uğurlar A.

in: Yerellik ve Politika, Ayşegül Mengi, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.225-234, 2007

2005

2005

Havza Esaslı Planlama

Uğurlar A.

in: Şehircilik Çalışmaları, Tahir Çalgüner, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.121-144, 2005

Other Publications

2016

2016

Ölçüm

Önkol F. L. , Uğurlar A.

Other, pp.120-140, 2016

2015

2015

Türkiye'de Konut Sorunu ve Konut Politikaları

Uğurlar A.

Technical Report, pp.5-61, 2015

Activities in Scientific Journals

2014 - 2017

2014 - 2017

İdealkent

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

December 2019

December 2019

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Blimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2019

January 2019

İdealkent

National Scientific Refreed Journal

January 2019

January 2019

İdealkent

National Scientific Refreed Journal

November 2018

November 2018

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

İdealkent

National Scientific Refreed Journal

July 2018

July 2018

İdealkent

National Scientific Refreed Journal

July 2018

July 2018

İdealkent

National Scientific Refreed Journal

November 2017

November 2017

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

idealkent

National Scientific Refreed Journal

June 2016

June 2016

Trakya University Journal of Engineering Sciences

Other journals

January 2016

January 2016

Trakya University Journal of Engineering Sciences

Other journals

June 2015

June 2015

Trakya University Journal of Engineering Sciences

Other journalsCongress and Symposium Activities

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

Jury Memberships

June-2018

June 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.

July-2017

July 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Erciyes Üniversitesi

July-2017

July 2017

Post Graduate

Tez Savunma - Erciyes Üniversitesi

Announcements & Documents

MTSBP3001SehircilikProjesi52020-2021(Ders İzlencesi)
Announcement
9/30/2020

MTF_ŞehircilikProjesi5_dersizlencesi_2020-2021

MTFŞehircilikProjesi5_2020-2021_der....docx Creative Commons License

MTSBP3005BölgePlanlamaDersİzlencesi2020-2021
Announcement
9/30/2020

MTSBP3005BölgePlanlamaDersİzlencesi2020-2021

MTSBP3005_BolgePlanlama_2020-2021_d....docx Creative Commons License

MTSBP1001Sehircilik Projesi 1 (Derz İzlencesi)
Announcement
9/30/2020

MTFŞehircilik Projesi 1 (Derz İzlencesi)

MTFŞehircilikProjesi1_2020-2021_der....doc Creative Commons License