Doç.Dr.

Aysu Uğurlar


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölge Planlama Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Türkiye'de Kiralık Konut: Ankara Örneğinde Talep ve Kullanım Özellikleri Rental Hosusing in Turkey: Demand and Tenancy Attributes of Ankara Case

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2006

2006

Yüksek Lisans

Turizmin Yerel Ekonomiye Etkileri ve Sürdürülebilirliği: Van Örneği

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Arc-GIS Desktop

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ESRI

2014

2014

Spatial Network Analyses Workshop

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK-Gazi University-Istanbul Şehir University-Cardiff University

2014

2014

Indroduction Disaster Risk Management -Ecourse

Eğitim Yönetimi ve Planlama

World Bank Institut

2012

2012

Climate Change in Mountain Regions:meta-disciplinary impacts, causes, consequences and mitigation and adaptation strategies

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Clichamor Summer School-Universitat Salzburg

2005

2005

Missing Natural and Cultural Values: Atatürk Model Farm, Ankara

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Gazi University -City and Regional Planning

2003

2003

Geological Applications of Radar Remote Sensing and Interferometry-Theoretical and Practical Course

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Yüzüncü Yıl University-Geological Engineering

2000

2000

Meslek İçi Eğitim Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Araştırma Alanları

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kent Planlaması ve Gelişimi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

--Seçiniz--, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2018 - 2020

2018 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

--Seçiniz--

2004 - 2013

2004 - 2013

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Öğretim Komisyonu , Şehir Ve Bölge Planlama

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2016 - 2019

2016 - 2019

Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2016 - 2019

2016 - 2019

Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Kentsel Ulaşımda Özel Araç Odaklı Düzenlemelere Eleştirel Bir Bakış

Uğurlar A.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.19, ss.1976-2014, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Van Kentsel Gelişimi ve Güncel Konut Piyasası İlişkisinin Değerlendirilmesi

Uğurlar A.

İDEALKENT, cilt.1, sa.27, ss.447-488, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

"SUÇ VE MEKAN BAĞLAMINDA GÜVEN ALGISI: VAN ÖRNEĞİ.

Arpa E., Uğurlar A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.293-323, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Alt Konut Piyasaları Bağlamında Hanehalkı ve Konut Özelliklerinin İlişkisi: Ankara Örneği

Uğurlar A. , Eceral T., Üçer Z. A.

İDEALKENT, cilt.9, sa.25, ss.800-833, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Turizmde Sürdürülebilirlik: Bir Ölçülebilirlik Aracı Olarak Göstergelerin Önemi

Uğurlar A.

İDEALKENT, cilt.8, sa.21, ss.118-140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Özel kiralık konut sektörü ve politikaları: dünyadan farklı yaklaşım ve düzenleme örneği

Uğurlar A. , Özelçi Eceral T.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.53-71, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

User Satisfaction in Urban Parks: Ankara Kugulu Park Case

GÜRER N., Uğurlar A.

MEGARON, cilt.12, sa.3, ss.443-459, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Factors Affecting Household Housing Mobility: The Case of Ankara

ÖZELÇİ ECERAL T., Uğurlar A.

PLANLAMA-PLANNING, cilt.27, sa.3, ss.347-361, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2009

2009

The Story of a Jewelry Cluster in Istanbul Metropolitan Area: Grand Bazaar (Kapalıçarşı)

Armatlı Köroğlu B., Özelçi Eceral T., Uğurlar A.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.22, sa.4, ss.383-394, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Van Deprem Sonrası Konut Piyasası

Uğurlar A.

4.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2019, ss.55

2018

2018

Tasarımın Güven Algısı Üzerindeki Etkileri: Van Örneği

Uğurlar A. , Arpa E.

3rd International Conference on Urban Studies, Strazburg, Fransa, 26 - 28 Ekim 2018, ss.451-471

2018

2018

TURİZM POLİTİKALARININ GELİŞİMİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GÖSTERGELERİ

Uğurlar A. , Çelikbilek A.

II. Uluslararası Batı Avrasya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.78-91

2017

2017

Gelismekte Olan Kentlerde Turizm: Dışsal ve İçsel Engeller

Uğurlar A. , Mert Y.

Uluslararası Batı Avrasya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.51

2017

2017

Az Gelismis Bölgelerin Gelisiminde Turizm Bir Fırsat Olabilir mi?

Uğurlar A. , Özkazanç S.

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.990

2017

2017

How ready we are for disasters? An assessment in terms of Van earthquake

Uğurlar A. , Özkazanç S.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.45

2015

2015

Examination of Positive Environmental Externalities in the Context of Large Residential Projects in Turkey

Yavuz K. B. , Uğurlar A.

1.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi,, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015, ss.322-340

2014

2014

Konut Hakkının Kiralık Konut Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Uğurlar A. , Özelçi Eceral T.

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 5. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.301-320

2014

2014

Pro-Poor Tourism: An Opportunity for the Sustainable Development of Undeveloped Regions in Turkey

Gürer N., Uğurlar A.

International Conference on Turkey and Turkish Studies 21-24 July 2014, Athens, Greece, Atina, Yunanistan, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.23

2014

2014

Rental Housing Policies in Turkey

Uğurlar A.

International Conference on Turkey and Turkish Studies 21-24 July 2014, Athens, Greece, Atina, Yunanistan, 21 - 24 Temmuz 2014, ss.35

2014

2014

Supply Characteristics of Urban Housing Market: The Case of Ankara Metropolitan Area

Özelçi Eceral T., Uğurlar A. , Gürel Üçer A.

3. International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Aksaray, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.223-244

2012

2012

Türkiye'de Konut Politikalarının Gelişim Süreci ve Ankara Metropol Kentinde Mevcut Kiralık Konut Piyasasına İlişkin Bir Değerlendirme

Uğurlar A. , Özelçi Eceral T.

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 3 Sempozum, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2012, ss.225-246

2008

2008

Spacial Characteristics of Socail Exlusion of The Immigrant Youths in case of Netherlans/Deventer

Güzey Ö., Gültekin N., Ogan K., Erman A., Ela A., Uğurlar A.

48th Congress of The Eurpoean Regional Sicence Association Liverpool, UK, Liverpool, İngiltere, 27 - 31 Ağustos 2008, ss.15

2004

2004

Kentsel Dönüşüm Başarı mı, Hata mı?

Uğurlar A. , Eke F.

Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyum, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, ss.381-389

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Türkiye’de Ulaşım Planlaması Mevzuatı

Metin Ş., Uğurlar A.

Türkiye’de Ulaşım Planlaması Deneyimi ”Ankara Örnegi, Hayri Ulvi, Editör, Atlas Yayıncılık, Konya, ss.68-92, 2019

2016

2016

GECEKONDU OLGUSUNUN SOSYO MEKANSAL TEMSİLİ

Uğurlar A.

80 Sonrası Mekan ve Planlama, Yayın Kurulu, Editör, Gazi Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.369-383, 2016

2016

2016

Housing as a Mechanism For Rent: Housing Market Change and Urban Space Production

Uğurlar A.

Recent Researches In Interdisciplinary Sciences, Efe R., Cürebal İ., Nyussupova G., Atasoy E., Editör, St. Kliment Ohridski University Howard University Press , Sofıa, Sofıa, ss.588-602, 2016

2010

2010

Stratejik Planlama Yaklaşımı ve Türkiye’de Stratejik Mekansal Planlamanın Yasal Boyutunun Değerlendirilmesi

Uğurlar A.

Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama(Prof.Dr. Feral Eke’ye), T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Editör, Yenigün Çağıltı Yayıncılık, Ankara, ss.63-78, 2010

2007

2007

Sürdürülebilir Turizm ve Yoksulluk

Uğurlar A.

Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, Aydan Sat, Editör, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, ss.455-468, 2007

2007

2007

Yaşam Kalitesi ve Kentsel Kalite Göstergeleri Üzerine Bir Yazın Derlemesi

Uğurlar A.

Yerellik ve Politika, Ayşegül Mengi, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.225-234, 2007

2005

2005

Havza Esaslı Planlama

Uğurlar A.

Şehircilik Çalışmaları, Tahir Çalgüner, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.121-144, 2005

Diğer Yayınlar

2016

2016

Ölçüm

Önkol F. L. , Uğurlar A.

Diğer, ss.120-140, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - 2017

2014 - 2017

İdealkent

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Blimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

İdealkent

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

İdealkent

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

İdealkent

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

İdealkent

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

İdealkent

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

idealkent

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Trakya University Journal of Engineering Sciences

Diğer Dergiler

Ocak 2016

Ocak 2016

Trakya University Journal of Engineering Sciences

Diğer Dergiler

Haziran 2015

Haziran 2015

Trakya University Journal of Engineering Sciences

Diğer DergilerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - Erciyes Üniversitesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Erciyes Üniversitesi

Duyurular & Dokümanlar

MTSBP3001SehircilikProjesi52020-2021(Ders İzlencesi)
Duyuru
30.09.2020

MTF_ŞehircilikProjesi5_dersizlencesi_2020-2021

MTFŞehircilikProjesi5_2020-2021_der....docx Creative Commons License

MTSBP3005BölgePlanlamaDersİzlencesi2020-2021
Duyuru
30.09.2020

MTSBP3005BölgePlanlamaDersİzlencesi2020-2021

MTSBP3005_BolgePlanlama_2020-2021_d....docx Creative Commons License

MTSBP1001Sehircilik Projesi 1 (Derz İzlencesi)
Duyuru
30.09.2020

MTFŞehircilik Projesi 1 (Derz İzlencesi)

MTFŞehircilikProjesi1_2020-2021_der....doc Creative Commons License