Education Information

Education Information

 • 1995 - 1997 Doctorate

  Harran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri/Tefsir, Turkey

 • 1982 - 1989 Undergraduate

  Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Kuran ve Sünnete Göre Beşeri Zaaflar

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilimdalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic

 • C1 Advanced Persian

 • B2 Upper Intermediate English