Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Assesment of Said Nursi's Ideas and Opinions (İctihad) on formation of Peacefull Individuals and Societies

Katre, cilt.2018/5, sa.5, ss.115-123, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinî Kaynaklar ve Kültür Bağlamında Cinleri Anlamak

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.3, ss.1623-1670, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Understanding of Jinn in The Religious Resources and Culture

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.3, ss.1623-1670, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İSLÂM İNANÇLARI AÇISINDAN MUCİZE, KERÂMET, SİHİR VE İSTİDRAC KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.32, ss.105-137, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

In Terms of Islamic Beliefs a Study on the Reality of Extraordinary Events and the Events that Seem as Extraordinary

SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, cilt.17, sa.32, ss.105-137, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Religion and Environment: Environmental Responsibility of Man and the Bad Reflection of it (as Destiny) to Himself

Global Journal of Human-Social Science, cilt.14, sa.7, ss.28-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân’ı Nasıl Sahih Olarak Anlayıp Tefsir Etmeliyiz? (Tefsir Metodolojisi)

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.37, ss.9-40, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Benliğin Sıradışı Davranışları ve Onun Yetenek Tekâmülü

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.29, ss.1-22, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Supplication, Prayer and Their Inner Peace

The Journal of Rotterdam Islamic and Social Sciences, cilt.4, sa.1, ss.46-52, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21. Asrın Perspektifinden Kur'ân İcâzı

İslami Araştırmalar Dergisi, sa.24, ss.85-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Islam: the Religion of Peace

The Journal of Rotterdam Islamic and Social Sciences, cilt.2, sa.1, ss.74-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Positive Effects of Believing, Prayer and Spending in Charity on the Inner Peace of Believers

Global Journal Al-Thaqafah, cilt.3, sa.2, ss.37-43, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faith and Inner Peace

Studies in Islam and the Middle East, cilt.1, ss.1-10, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spending in Charity and its Inner Peace

Studies in Islam and the Middle East, cilt.1, ss.1-6, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esmâ-i Hüsnâ (God’s Attributes) and Its Context and Relationship

İslami Araştırmalar, cilt.23, sa.3, ss.109-133, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jihad in Islam

Global Journal Al-Thaqafah, cilt.2, sa.2, ss.7-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comprehending Peace in Religious Propagation in Islam

Global Journal Al-Thaqafah, cilt.1, sa.1, ss.37-42, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şifa Kaynağı Olarak Kur’ân’ı Kerim

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sa.42, ss.1-15, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Concepts of the Self in Islamic Tradition and Western Psychology: A Comparative A Comparative Analysis

Studies in Islam and the Middle East, cilt.7, sa.1, ss.2-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

(Ego) Consciousness in Muslim Scholars Notably in Bediuzzaman Said Nursi

Studies in Islam and the Middle East, cilt.6, sa.1, ss.1-22, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tesbih Bağlamında Kainattaki Şuur (Bilinçli bir evrende mi yaşıyoruz?)

Dicle Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, sa.11, ss.1-15, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur’an’da Irade-Azm ve Tevekkul

Tasavvuf Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.53-75, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân’da İç Aydınlığı ve Psikolojik Dinginlik

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.9, sa.34, ss.214-236, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

" The Rhetorical Interpretation of the Qur’ân: I’jâz and Related topics “(Andrew Rippin ed. / Translator: Hayati Aydın)

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.325-334, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân’ın İnsanı Merkezli Söylemi

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.7, sa.27, ss.95-110, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Kaynaklarında Cennet Fikri ve Yorumu

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.5, sa.20, ss.149-170, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İd, Ego ve Süper Ego Bağlamında Bilimsel Verilerin Kur’ân’ın İlgili Kavramlarıyla Karşılaştırılması

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.5, sa.18, ss.115-130, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân’da Anlamı Güçlü Kılan Üç Unsur: Teşhis-İntak, Ses-Anlam Uyumu, İstiare

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.4, ss.104-106, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân Belagatı Bağlamında Edep

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.422-434, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân Açısından Şeytanın Etkisi Bağlamında Vesvese ve Şüphe

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.15, sa.4, ss.536-542, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İslam İktisadı ve Temel faktörleri

İnternational Congress on Political Ecomomic and Social Studies, Venice, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.31-41

Problems of the interpretation of Quran / Kur’ân Yorumunun Problemleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Van, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2015, ss.117-122

Religion Education: Problems and Solution

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1-5

Environmental responsibility of man and the bad reflection of it (as destiny) to himself

International Environmental Science Symposium of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2014, ss.1-5

Muhtasarü'l-Meani and its necessary reading in divinity faculties

İlahiyat ve Medrese Kavşağında İslami İlimler, Bingöl, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2012, ss.1-5

Self (Ego) Consciousness in Muslim Scholar Notably in Bediuzzaman Said Nursi’s Writtings

İnternational Bediuzzaman Symposium, Knowledge, Faith, Morality and the Future of Humanity, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2010, ss.1-6

Kitap & Kitap Bölümleri