Kur’ân’da İç Aydınlığı ve Psikolojik Dinginlik


Creative Commons License

Aydın H.

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.34, pp.214-236, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 34
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Akademik Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Index Islamicus
  • Page Numbers: pp.214-236
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Kur'an 'da on iki ayette ''fi kulûbihim maradün" kalplerinde hastalık vardır" şeklindeki bir ifade formuyla münafıklar hasta kişiler olarak tanımlanmaktadır. 1 Müfessirler buradaki hastalık ifadesini açıklamak bağlamında gerçek anlamında maraz 1 hastalık, insan bedenine bu aşıp ıstırabına sebep olan, onu itidalinden 1 doğal halinden çıkaran , davran arda bozulma meydana getiren şeydir. Hastalık ifadesinin cehalet, kötü inanç, haset, kin, hıyanet, garez, günah işleme sevgisi vb. insanın kemalini bozacak olan, manevi bak nıdan helake götüren şeyler anlamında kullanımı ise mecazidir derler.2 Genellikle de müfessirler buradaki "marad"  hastalık ifadesinden onun mecazi, yani itikadi veya hasatlığın etkisi olan elem yönünü tercih etmiş,~hastalığın Psikolojik boyutun~ çoğunlukla göz ardı etmişlerdir. O halde bu ifadeden kastedilen doğru anlamı yakalamak için münafıkların içsel dünyalarının Kur'ân'ın bütünlüğü içinde analiz edilmesi gerekmektedir