Benliğin Sıradışı Davranışları ve Onun Yetenek Tekâmülü


Creative Commons License

Aydın H.

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY (SAUIFD), vol.16, no.29, pp.1-22, 2014 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 29
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY (SAUIFD)
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-22
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Makale, İslam'ın büyüklüğünü göstermek amacıyla ayet ve hadislerin delaletiyle iman edip vahiy ışığında disiplinli yaşamanın insanı yücelteceğini, yeteneklerini tekâmül ettirdiğini bizzat ideal yaşantı ile öne çıkan, aksiyon sahibi şahsiyetlerin eser ve şahsî tecrübeleriyle ortaya koymaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra makale psikolojinin henüz keşfedemediği ve bazılarının para psikolojik veya metapsişik boyut dediği insan davranışlarını analize tabi tutmakta ve psikoloji penceresinde bunları okumaya çalışmaktadır. Bundan dolayı makalede sırayla, Görme, Zahiri görmenin(göz kuvvesinin) inkişafı, Batıni görmenin(kalpsel algının) inkişafı, Lems (Temas) Batş (Tutuş) kuvvesinin inkişafı, Dil, Konuşma (Faslı Hitab’ın) inkişafı, İşitme (Kulak kuvvesinin) inkişafı, Şemm’in (Koklama kuvvesinin) veya duyusal algının inkişafı şeklinde beş başlık ele alınmakta ve bunlardaki olağanüstü fenomenler ve bunların kökenleri analize tabi tutulmaktadır