İSLÂM İNANÇLARI AÇISINDAN MUCİZE, KERÂMET, SİHİR VE İSTİDRAC KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME


Creative Commons License

Aydın H.

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY (SAUIFD), vol.17, no.32, pp.105-137, 2015 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 32
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY (SAUIFD)
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.105-137
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Makale rasyonalizm ve pozitivizmin etkisi ile dinin gaybî boyutunun akılcı izahlarla tefsir edilmesinin yanlışlığını ortaya koymayı amaçlamakta ve dinin gaybîlikten azade olamayacak bir realite olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır. Dinin kendisi zaten gaybî bir boyuttan gelmekte olup peygamber mu’cizeleri ve velilerin kerâmetlerinin kaynaklarda yaygın bir şekilde nakledilmesi bunun birer kanıtı olmaktadır. Bu amaçtan hareketle makalede birer harikulâde zuhurat olan mu'cize ve kerâmet ile olağanüstü zuhurat gibi görünen fakat olağanüstü olmayan sihir ve istidrac ele alınmakta ve bunlar İslâmi perspektiften değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.